Razmatranje na nedjeljno evanđelje - Lk 15, 1-10

Lk 15, 1-10 - Na nebu će biti radost zbog jednog obraćena grešnika.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

 

U ono vrijeme: Okupljahu se oko Isusa svi carinici i grešnici da ga slušaju. Stoga farizeji i pismoznanci mrmljahu: »Ovaj prima grešnike, i blaguje s njima.«

 

Nato im Isus kaza ovu prispodobu: »Tko to od vas, ako ima sto ovaca pa izgubi jednu od njih, ne ostavi onih devedeset i devet u pustinji te pođe za izgubljenom dok je ne nađe? A kad je nađe, stavi je na ramena sav radostan pa došavši kući, sazove prijatelje i susjede i rekne im: 'Radujte se sa mnom! Nađoh ovcu svoju izgubljenu.' Kažem vam, tako će na nebu biti veća radost zbog jednog obraćena grešnika negoli zbog devedeset i devet pravednika kojima ne treba obraćenja.

 

Ili koja to žena, ima li deset drahma pa izgubi jednu drahmu, ne zapali svjetiljku, pomete kuću i brižljivo pretraži dok je ne nađe? A kad je nađe, pozove prijateljice i susjede pa će im: 'Radujte se sa mnom! Nađoh drahmu što je bijah izgubila.' Tako, kažem vam, biva radost pred anđelima Božjim zbog jednog obraćena grešnika.« 

Riječ Gospodnja.

  


Razmatranje

U današnjem odlomku Lukina evanđelja već u prvoj rečenici možemo vidjeti kako su se oko Isusa skupljali svi carinici i grešnici, a u drugoj rečenici kako su pismoznanci i farizeji mrmljali da Ovaj prima grešnike i blaguje s njima. Često i puno puta možemo i mi u našem životu vidjeti kako mrmljamo na druge. Puno puta ne vidimo neke svoje grijehe i propuste, ali zato vrlo dobro vidimo grijehe drugih. Na to nas Isus upozorava kada govori da najprije izvadimo brvno iz oka svoga, kako bismo mogli izvaditi trun iz oka bratova. 

U Evanđelju čitamo o dvije dirljive prispodobe: o izgubljenoj ovci i izgubljenoj drahmi. Tim svojim pričama Isus nas želi poučiti da je došao na ovaj svijet baš radi grešnika, kako je On dobri Pastir koji traži izgubljene ovce, koji je došao ne da sudi svijetu, nego da ga spasi. To lijepo ističe sv. Pavao u današnjem drugom čitanju, kada kaže; „Isus Krist dođe na svijet spasiti grešnike, od kojih sam prvi ja.“ Znamo da je prije obraćenja sv. Pavao progonio Crkvu Kristovu, ali milost Božja s kojom je vjerno surađivao, učinila je od njega velikog apostola koji je žarko ljubio Isusa. 

I danas Isus traži svoje izgubljene ovce. Traži ih na poseban način po sakramentima sv. ispovijedi i sv. pričesti. U sv. ispovijedi traži ih i liječi od zadobivenih rana, a u sv. pričesti ih hrani nebeskom hranom, Tijelom i Krvlju svojom. Baš zato današnje evanđelje trebalo bi plamenim slovima zapisati u srca onih grešnika koje hoće slomiti očaj, jer će na nebu biti veća radost zbog jednog grešnika, koji čini pokoru, nego za devedeset i devet pravednika, kojima ne treba pokore.

Iz obe prispodobe današnjeg evanđelja progovara nam tako dirljiv način dobrote i ljubavi Isusova srca, tako neumorno traži grešnike i želi ih privinuti na svoje srce puno dobrote i samilosti. To svoje Božansko Srce probodeno kopljem i puno ljubavi Isus svima pokazuje govoreći; „Gle ovo Srce, koje je toliko ljubilo ljude“. Danas Isus govori i nama - Gle ovo Srce.

Zato promatrajmo, gledajmo Isusovo srce puno dobrote, milosrđa i ljubavi - tako dugo „dok se Krist ne oblikuje u nama“ (Gal 4, 19).

 

Fra Stipe Iličić