novicijat franj. provincije sv. jeronima u dalmaciji i istri

Jedna od najvažnijih ustanova svih redovničkih zajednica u Katoličkoj crkvi jest novicijat. On je preduvjet za stupanje u bilo koju Zajednicu. Redovito traje godinu dana i ima svoju specifičnu svrhu. Katkada se naziva i godinom kušnje, jer je to vrijeme upoznavanja redovničkog života s jedne strane, ali i s druge strane vrijeme u kojem odgojitelj i zajednica upoznaju izbliže prikladnost novaka za redovnički način života u dotičnoj Zajednici.

 

Najnoviji Zakonik kanonskog prava od 1983. godine to razdoblje uvođenja u redovnički život opisuje ovim riječima:

Novaštvo, kojim započinje život u ustanovi, usmjereno je na to da novaci bolje upoznaju Božji poziv, i to upravo onaj vlastit ustanovi, da iskuse način života ustanove i da njezinim duhom oblikuju razum i srce, te da se dokažu njihova odluka i prikladnost.

 

Novak pod vodstvom za to određenog člana zajednice, magistra, tijekom godine novicijata proučava temelje i zakonitosti života zajednice koje želi i samo postati punopravnim članom – i to teoretski i praktično.

  • Teoretski, izučavajući dokumente, smjernice, knjige u kojima se obrađuje Pravilo ili Konstitucije određenog reda, kao i sam povijesni hod i razvoj redovničke Zajednice.
  • Praktično, svakodnevno promatrajući u samostanu stil i način života i stvarne zakonitosti života te zajednice te slušajući što se od njega očekuje kada jednom dovrši novicijat, kao i studij koji redovito slijedi nakon završetka novicijata i polaganja prvih, privremenih redovničkih zavjeta: siromaštva, čistoće i poslušnosti.

Trenutno novaci naše Provincije svoju novicijatsku godinu žive s braćom Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda u samostanu na Trsatu.