generacije novaka 1997. - 2022.

U posljednjih 25 godina Franjevačka provincija Bosna Srebrena imala je 212 novaka koji su godinu novicijata započeli u samostanu sv. Petra i Pavla na Gorici u Livnu. Jedan novak iz ovog razdoblja, budući da je bio jedini kandidat za Novicijat, svoju godinu Novicijata pohađao je s novacima Hercegovačke franjevačke provincije na Humcu, što znači da je provincija imala ukupno 213 novaka.

 

Kroz nekoliko novicijatskih generacija naš Novicijat u Livnu bio je domaćin hercegovačkim novacima (18) te novacima Albanske franjevačke kustodije (3). 

 

Znači ukupno je, u posljednjih 25 godina, kroz Novicijat Bosne Srebrene prošlo 234 novaka!  Neke od tih generacija novaka možete pronaći na sljedećim linkovima: