oblačenje novaka 2021./2022.

Jedini novak Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri, fra Antonio Bašić, svoju godinu kušnje ima u novicijatu na Trsatu