Južnoslavensku konferenciju provincijalnih ministara (JKPM OFM) čine sljedeće franjevačke provincije:

Svaka od ovih provincija ima i svoju kuću novicijata u kojoj se odgajaju najmlađi njeni članovi. Tako se kuća novicijata za Sarajevsku provinciju nalazi u franjevačkom samostanu na Gorici u Livnu. Za Mostarsku provinciju u franjevačkom samostanu na Humcu kod Ljubuškog. Za Splitsku provinciju u franjevačkom samostanu na otoku Visovcu kod Drinovaca. Za Zagrebačku provinciju u franjevačkom samostanu na Trsatu u Rijeci. Za Zadarsku provinciju u franjevačkom samostanu na otoku Košljunu kod Punata. I za Ljubljansku provinciju na Svetoj Gori kod Solkana.  

 

U sklopu početne formacije, tj. godine novicijata a uz blagoslov provincijala JKPM OFM-a, među kućama novicijata razvila se međuprovincijska suradnja koju svake novicijatske godine organizira drugi novicijat. A radi se o sljedećim zajedničkim programima:

1. Međuprovincijski susret novaka: u provinciji;

2. Međuprovincijski susret novaka : u Asizu;

3. "Novicijat" - list novicijata franjevačkih provincija JKPM OFM-a.

 

Na nižoj razini, tj. unutar svojih domovina postoje još:

1. Jednodnevni susret novaka franjevačkih provincija u Bosni i Hercegovini;

2. Višednevni susret novaka franjevačkih provincija u R. Hrvatskoj i R. Sloveniji.

 

Isto tako, pri koncu novicijatske godine organiziraju se petodnevne duhovne vježbe:

1. Duhovne vježbe novaka franjevačkih provincija u Bosni i Hercegovini;

2. Duhovne vježbe novaka franjevačkih provincija u R. Hrvatskoj i R. Sloveniji.

Pregled dosadašnjih zajedničkih projekata novicijata JKPM OFM-a:

GODINA

MEĐUPROVINCIJSKI SUSRETI

(u jednoj od provincija)

MEĐUPROVINCIJSKI SUSRETI

("Stopama sv. Franje" u Asizu)

LIST "NOVICIJAT"
DATUM MJESTO MJESTO DATUM IZDAVAČ BROJ
1997/1998 14.-17. 4. 1998. TRSAT         
1998/1999 27.-30. 4. 1999. VISOVAC        
1999/2000 25.-28. 4. 2000. LIVNO         
2000/2001 17.-20. 4. 2001.  SVETA GORA          
2001/2002 19.-29. 5. 2002.  KOŠLJUN  KOŠLJUN  19.-29. 5. 2002.     
2002/2003 27. 4. - 7. 5. 2003. TRSAT  TRSAT  27. 4. - 7. 5. 2003.    
2003/2004 12.-14. 3. 2004.  HUMAC  HUMAC  24.-30. 5. 2004.  VISOVAC 
2004/2005 29. 5. - 2. 6. 2005.  SVETA GORA SVETA GORA 1.-8. 5. 2005. TRSAT 
2005/2006 18.-22. 9. 2005 VISOVAC VISOVAC 23.-30. 4. 2006. LIVNO 
2006/2007 21.-24. 9. 2006. LIVNO  LIVNO  20.-27. 4. 2007.  HUMAC 4
2007/2008 5.-7. 10. 2007. ŠIBENIK HUMAC 14.-21. 4. 2008. TRSAT 5
2008/2009 18.-21. 9. 2008.  TRSAT  TRSAT  20.-27. 4. 2009. nitko 
2009/2010 8.-11. 10. 2009.  HUMAC  TRSAT  12.-19. 4. 2010.  LIVNO  6
2010/2011 30. 9. - 3. 10. 2010. LIVNO  LIVNO 4.-11. 4. 2011.  SVETA GORA 
2011/2012 22.-25. 9. 2011. SVETA GORA SVETA GORA 9.-16. 4. 2012. VISOVAC 8
2012/2013 11.-14. 10. 2012.  VISOVAC  VISOVAC  8.-15. 4. 2013.  HUMAC 
2013/2014  26.-29. 9. 2013. HUMAC  HUMAC  7.-12. 4. 2014. TRSAT 10
2014/2015 22.-25. 9. 2014. TRSAT  TRSAT 20.-27. 4. 2015. KOŠLJUN 11
2015/2016 15.-18. 9. 2015. KOŠLJUN KOŠLJUN 19.-24. 4. 2016. LIVNO 12
2016/2017 15.-18. 9. 2016. LIVNO  LIVNO  26. 4. - 3. 5. 2017.  HUMAC 13
2017/2018 25.-28. 9. 2017. HUMAC  HUMAC  7.-14. 4 2018.  VISOVAC 14 
2018/2019 18.-21. 9. 2018.  VISOVAC  VISOVAC  13.-20. 5. 2019.  TRSAT  15 
2019/2020 14.-17. 10. 2019. TRSAT COVID-19
2020/2021 COVID-19 HUMAC 16
2021/2022 21.-24. 10. 2021. LIVNO LIVNO  17.-22. 5. 2022. LIVNO  17
2022/2023 22.-25. 9. 2022. BREZJE TRSAT  23.-28. 5. 2023.  TRSAT 18 
2023/2024 18.-21. 9. 2023. ROVINJ