"novicijat"

list novicijata franjevačkih provincija jkpm ofm-a

„Novicijat“ je list novicijatâ Južnoslavenske konferencije provincijalnih ministara. Izlazi jedanput godišnje – krajem novicijatske godine, tj. u mjesecu rujnu kada su već svi novicijati započeli novu novicijatsku godinu. Naime, sadržaj lista obrađuje prethodnu novicijatsku godinu i početak nove (oblačenje novakâ), tj. upoznavanje s novim novacima.

 

U listu su uvijek obrađeni međuprovinicijski susreti u provinciji i Asizu, a za njihovo memoriranje zadužen je novicijat-organizator tih susreta, dok u ostalim prilozima sudjeluju svi novicijati svojim člancima sačinjenim od vijesti, reportaža, osobnih molitvenih iskustava i sl.

 

Izdavač lista je novicijat-nositelj međuprovincijskih projekata u jednoj novicijatskoj godini i ovo mu je treći ili posljednji projekt.

 

List se tiska i distribuira prema prioritetima: novicijatske zajednice, franjevačke provincije JKPM-a, dobrotvori i dr. Kako ne stigne do svih kojima nam je želja poslati svaki broj lista činimo dostupnim u PDF-u na ovoj našoj stranici.  

NOVICIJAT

broj XVIII,

2022_2023

NOVICIJAT

broj XVII,

2021_2022

NOVICIJAT broj XVI, 2020_2021


NOVICIJAT broj XV, 2018_2019

NOVICIJAT broj XIV, 2017_2018

NOVICIJAT broj XIII, 2016_2017


NOVICIJAT broj XII, 2015_2016

NOVICIJAT broj XI, 2014_2015

NOVICIJAT broj X, 2013_2014


NOVICIJAT

broj IX, 2012_2013

NOVICIJAT

broj VIII, 2011_2012

NOVICIJAT

broj VII, 2010_2011


NOVICIJAT

broj VI, 2009_2010

NOVICIJAT

broj V, 2007_2008

NOVICIJAT

broj IV, 2006_2007

 


NOVICIJAT

broj III, 2005_2006

NOVICIJAT

broj II, 2004_2005

NOVICIJAT

broj I, 2003_2004