međuprovincijski susret novaka: u provinciji

rujan/listopad

Međuprovincijski susret novaka održava se svake godine u rujnu ili listopadu i traje četiri dana. To je prvi od zajedničkih projekata novicijata JKPM OFM-a u jednoj novicijatskoj godini. Cilj je da se već početkom novicijatske godine novaci međusobno upoznaju. Svake godine organizira se u drugoj provinciji, a organizator je novicijat domaćin.

visoko 2021.


pandemija 2020.

vukovar 2019.

split 2018.


međugorje 2017.

visoko 2016.

KOŠLJUN 2015.


samobor 2014.

MEĐUGORJE 2013.

split 2012.


nazarje 2011.

rama 2010.

međugorje 2009.